VNG Jaarcongres 2016

Pionieren in de polder

_BT Clear

Welkom!

Het thema Pionieren in de polder van het VNG Jaarcongres 2016 kwam u overal tegen. Dit werkte overkoepelend voor alle delen van het congres, van de plenaire sessies tot de deelcongressen en excursies. Door middel van deze online VNG Congreskrant bleef u razendsnel op de hoogte van alle congresactiviteiten in de gemeente Haarlemmermeer. De krant is na elk onderdeel van het congres aangevuld met nieuwe teksten, foto's en interviews.

U kunt foto's en artikelen delen op social media. Gebruik hierbij #congreskrant in uw bericht.

De VNG heeft inhoudelijk verslag van het congres gedaan via www.vng.nl/jaarcongres. U vindt daar de jaarrede van de VNG-voorzitter, speeches van sprekers, het financiële jaarverslag, uitslagen van de stemmingen van de ALV en alle rapporten.

Veel leesplezier!
De redactie

Colofon

Uitgave van:
VNG Congressen
I: www.vngcongressen.nl
T: 070 373 84 58

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie:
VNG Congressen: Ayesha Kallan, Ed Venmans
&Teksten: Hadassa van Arend, Mirjam Hoekstra, Raisa de Jong

Foto’s:
Bert Buiring, Lars Korpershoek, VNG Congressen

Illustraties:
Jaap Beetstra

Concept en vormgeving:
ETT Media en Skitter

Juni 2016

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits VNG Congressen of ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en VNG Congressen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

 
_BT Clear