Een bezoek aan de beursvloer

_BT Clear

_BT Clear

Ton Roerig, directeur Wethoudersvereniging

De stand van de Wethoudersvereniging valt zeker op. Twee mensen zitten ijverig portretten te tekenen. We spreken Ton Roerig, directeur van de Wethoudersvereniging (In het midden op de tweede foto). “We proberen ieder jaar iets speciaals te organiseren waardoor mensen denken: daar wil ik wel even kijken! Maar deze portrettekenaars zijn er ook met een andere reden. We willen namelijk dat de wethouders naar zichzelf kijken. Met zo’n sneltekening kijkt de tekenaar naar jou en die schetst jouw buitenkant. Wij proberen naast het uiterlijk ook altijd naar het innerlijk te kijken. We proberen dat ook in onze activiteiten te benadrukken en de wethouders dit mee te geven. We willen dat de wethouders met elkaar praten en van elkaar kunnen leren. En dat willen we ook symbolisch met deze portretten bereiken. De Wethoudersvereniging biedt onder andere intervisie aan, we proberen de wethouders als individu aan te spreken. Wethouders spreken heel veel over inhoud, maar heel weinig over vakmanschap, ontwikkelingen en dilemma’s van het vak. Wij willen dat ze wat van elkaar kunnen leren. Wat ons doel is vandaag? We willen bestaande leden bijpraten of input krijgen van hun kant. Maar we willen ook nieuwe leden werven. De helft van alle wethouders is nu lid, maar ons streven is 80 procent.”

 

_BT Clear

Lucinda van Ewijk, communicatiemedewerker Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut staat in het hoekje met een duidelijk en belangrijk doel: “We willen gemeenten informeren over de transitie die jeugdzorg heeft doorgemaakt. Het Nederlands Jeugdinstituut is een kennisinstituut dat verstand heeft van alles met betrekking tot jeugd en jeugdzorg. Jeugdzorg heeft een transitie doorgemaakt, we zijn van landelijk naar gemeenten gegaan. We willen gemeenten helpen met alles wat te maken heeft met jeugdbeleid. Ik verwacht dat wij aan veel gemeenten kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen. En voor de rest verwacht ik een leuk en gezellig congres!” aldus Lucinda van Ewijk, communicatiemedewerker van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

_BT Clear

Geert van den Bossche, key accountmanager, Arbor Media

Met zijn drieën delen ze een stand: Bosch, Arbor Media en Genetec. We spreken Geert van den Bossche, key accountmanager van Arbor Media. “Wij tonen onze vergaderzaaloplossingen aan het publiek van het VNG Jaarcongres. Dat gaat van een discussiesysteem tot het opnemen van vergaderingen en het livestreamen hiervan op internet. We willen de mensen hierover informeren. De meeste mensen die hier komen zijn vooral geïnteresseerd in livestreaming, omdat het toch wel een technologie is die nog een beetje prematuur is in de markt. Zeker in de lokale-overhedenmarkt.”

Rendert Algra, senior partner Doornbosch, Loopbaan na politiek

Op het hoekje van het VNG Jaarcongres, meteen bij binnenkomst, pronkt de stand van Doornbosch, Loopbaan na politiek. “Wij staan hier om vooral wethouders, maar ook burgemeesters ervan bewust te maken dat er na de politiek nog een loopbaan is en dat niet het einde van hun carrière is aangebroken", vertelt Rendert Algra, senior partner van Doornbosch. "We willen de wethouders vandaag meegeven om daar eens over na te denken, anticiperen op een carrière na de politiek. We zien dat de meeste wethouders blijven hangen in hun wethouderschap; wij proberen deze mensen te stimuleren om uit hun comfortzone te komen. Over twee jaar zijn er weer verkiezingen en dan is het de vraag of je door mag als wethouder. Onze taak is om dat stukje bewustwording te creëren. Wethouders kunnen zich hier inschrijven op een leergang die speciaal is gericht op oriëntatie na hun wethouderperiode. Wij begeleiden ze naar toekomstige mogelijkheden. We zitten nu halverwege de verkiezingen voor de gemeenteraden, dus ik denk dat het bewustzijn van de wethouders steeds meer groeit. Uit een enquête is ook gebleken dat zeventig procent van de mensen verwacht na hun wethoudersperiode weer moeilijk aan de slag te komen, hierop proberen wij te anticiperen.”

Coen Waltman, manager sales, Armada

Armada staat dit jaar voor het eerst op het VNG Jaarcongres. Coen Waltman, manager sales: “Wij zijn een bedrijf dat fietsparkeeroplossingen bedenkt, produceert, engineert, ontwikkelt en plaatst bij gemeenten. Wij hopen de mensen van allerlei gemeenten te treffen die zich bezighouden met het fietsparkeren in het algemeen. We proberen ze te spreken en meer inzicht te krijgen in het parkeren van de fiets in verschillende gemeenten. Op de vraag wat de verwachtingen vandaag zijn, antwoordt Coen Waltman: “We zijn voor het eerst op het VNG Jaarcongres, dus we zijn erg nieuwsgierig hoe deze dag gaat verlopen, we laten ons verrassen!”

Marco Terlouw, Procura

Procura staat op een ronde stand, waar het pad midden doorheen loopt. Marco Terlouw: “Dit is mijn eerste keer op het VNG Congres. We staan hier voor het eerst met vier bedrijven die onder één groep vallen. We presenteren ons hier om meer naamsbekendheid te krijgen. Onze producten zijn vaak nog niet bekend onder de gemeenten, maar het zou wel prettig zijn dat onze naam bekend wordt. Op het moment dat er een keer een beslissing in een gemeente moet worden genomen, dan hopen we dat mensen dan denken aan Procura. Dat is ons doel vandaag. Op de vraag wat Marco Terlouw van zijn eerste keer VNG verwacht, antwoordt hij: “Ik verwacht een hoop mensen te kunnen aanspreken en vragen of ze ons ook kennen. Als ze ons niet kennen, dan wil ik ze bekend maken met wat we doen en welke producten we aanbieden. Als de producten niet in hun portefeuille vallen, dan kan ik ze misschien nog doorverwijzen naar mijn collega’s van de andere drie bedrijven.”

Denk en doe mee in het programma Lokale Democratie in Beweging!

Het programma Lokale Democratie in Beweging (LDiB) is een gezamenlijk programma van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de VNG en het ministerie van BZK. Het doel van het programma LDiB is dat het lokaal bestuur in 2018 méér dan nu in staat is door samenspel in verbinding te zijn met inwoners en bedrijven. Het programma nodigt u uit in gesprek te gaan over de democratie anno nu: van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven van buiten. Hierdoor verandert niet alleen de relatie tussen overheid en samenleving, maar ook het samenspel tussen politiek, bestuur en ambtenaren.

Inwoners en ambtenaren zijn gevraagd waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Dit leidde tot 10 vraagstukken die vervolgens voorgelegd zijn aan een burgemeester, griffier, raadslid,  gemeentesecretaris en wethouder. De resultaten van deze inspirerende gesprekken worden met met u gedeeld via de website: www.lokaledemocratieinbeweging.nl. Al het beeldmateriaal is terug te vinden op de website en door u te gebruiken. Met als doel samen het gesprek voeren over de invulling van het nieuwe samenspel. Stand 113-114.

_BT Clear

_BT Clear