Gemeenteraad moet robuuster worden

_BT Clear

Kajsa Ollongren is commissievoorzitter van de VNG-Denktank. “De denktank doet aanbevelingen over hoe wij de gemeenteraad robuuster kunnen maken en hoe we de gemeenteraad toekomstbestendiger kunnen maken in deze veranderende tijd.”

De presentatie van Kajsa Ollongren wordt ingeleid met een video. Hierin komen twee gemeenteraadsleden aan het woord die hun visie, hun knelpunten en hun dilemma’s uiten. In de video komt een aantal duidelijke aspecten naar voren, namelijk hoe gemeenteraadsleden grip krijgen op de situatie en hoe ze de vertegenwoordiger blijven van inwoners die zelf met allerlei initiatieven komen.

Ollongren: “De VNG-Denktank omschrijft de rol van de raad als het kruispunt van de gemeentelijke democratie.” De denktank doet vier aanbevelingen. De eerste aanbeveling is: maak de gemeenteraad compact, dat maakt de gemeente beter in staat om te verbinden. De tweede aanbeveling: ondersteun de gemeenteraad goed, zowel financieel als juridisch. De derde aanbeveling is meer ruimte overlaten aan burgerinitiatieven. De laatste aanbeveling omvat regionale samenwerking. Het moet niet centraal worden opgelegd, maar gemeenten moeten zelf gaan invullen; meer maatwerk.

Het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ van de VNG-Denktank is overhandigd aan de voorzitter.

_BT Clear
_BT Clear