VNG Jaarcongres 2017
Vakmanschap

_BT Clear

Welkom

Het thema van het VNG Jaarcongres 2017 is Vakmanschap. Dit werkt overkoepelend voor alle delen van het congres, van de plenaire sessies tot de deelcongressen en excursies.

Deze dagen stonden in het teken van vakmanschap in de netwerksamenleving. Aan de nieuwe eisen die de turbulente netwerksamenleving aan bestuurders en ambtenaren stelt is al veel discours vooraf gegaan. Dat heeft tot brede consensus geleid: vakmanschap slaat op een methodische aanpak en lerend vermogen. U hoort, ziet en leest hierover in deze VNG Jaarcongreskrant.

_BT Clear

Colofon

Uitgave van:
VNG Congressen
I: www.vngcongressen.nl
T: 070 373 84 58

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie:
VNG Congressen: Roger Corssmit en Ed Venmans
&Teksten: Dorien Vrieling, Luc Wierts en Kirsten Sikkema

Foto’s:
Bert Buiring, Lars Korpershoek, VNG Congressen

Illustraties:
Jaap Beetstra

Concept en vormgeving:
ETT Media en Skitter

Juni 2017

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits VNG Congressen of ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en VNG Congressen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear