Dagvoorzitter Ruben Maes:

Wat maakt een vakkundige bestuurder?

_BT Clear

“We gaan het hebben over vakmanschap”, benoemt dagvoorzitter Ruben Maes het thema van het VNG Jaarcongres 2017. Wat is een vakkundig bestuurder? Zo krijgt het plenaire deel van het congres een thema dat vanuit verschillende hoeken belicht wordt.

_BT Clear

Maes stelt de vraag eerst aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. De burgemeester Jan van Zanen noemt ‘timing’, goed kunnen luisteren en jezelf willen verbeteren als belangrijke kenmerken. Vervolgens introduceert de dagvoorzitter kort de andere vier sprekers die op het thema reflectie kunnen bieden.

“Zo is er voormalig Commandant der Strijdkrachten die iets vertelt over zelfreflectie. Ingrid Thijssen is COO ad interim van Alliander die vertelt over omgevingssensitiviteit en het tonen van lef. We beginnen met bestuurskundige Paul ’t Hart die uitlegt waarom het zo belangrijk is om vaardigheden in te zetten en uitzoekt wat politiek leiderschap is. Tot slot zal emeritus-hoogleraar Herman Pleij reflecteren op wat hij deze ochtend heeft gehoord en de term vakmanschap in een wat bredere context zetten.”

De dagvoorzitter gaat in gesprek met de sprekers. Zo stelt hij vragen aan bestuurskundige ‘t Hart over de uitkomsten van een enquête hoe bestuurders zichzelf zien. Zo wil hij van Thijssen weten in welke hoedanigheid zij lef heeft getoond in haar bestuurswerk en zo vraagt hij Van Uhm om een voorbeeld van waar hij zelf de wet heeft overtreden.

“Ik hoop dat ik de mensen in de zaal hiermee praktische handvatten kan bieden”, zegt Maes. “Misschien denk je: ik ben goed bezig met mijn werk, maar ik kan het nog beter doen.” Tevreden sluit hij aan het eind van de ochtend de plenaire sessie af. “Ik hoop dat het ochtendprogramma geprikkeld heeft.”

_BT Clear

_BT Clear

Sponsors

_BT Clear