Demissionair minister Ronald Plasterk

“Decentralisatie is een transformatie die nog niet klaar is”

Toen hij in Engeland woonde, kreeg Ronald Plasterk soms een uitnodiging voor een polite conversation, en soms voor een sincere conversation. “We kennen elkaar nu zo veel jaren, laten we vandaag een sincere conversation voeren. Praten over onderwerpen waar we mee worstelen. Luctor et emergo – u weet, we mogen in de politiek tegenwoordig weer Latijn spreken.”

_BT Clear

In wat mogelijk zijn laatste VNG Jaarcongres is -“wie weet” - wil de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het vooral hebben over de dilemma’s, of worstelingen, die voortkomen uit de decentralisatie. “De overgang van taken en budget van het Rijk naar de gemeente is een transformatie die nog niet klaar is.” Om dat proces goed af te kunnen maken, is een eerste bestuurslaag nodig die het op een integrale manier organiseert.

Hoe kunnen de gemeenten, die de laatste tijd vooral de zorgcontinuïteit voorop stelden, weer meer gaan politiseren? “Het kan niet zo zijn dat er geen verschillen zijn tussen politieke partijen.” En: “Met name in kleine gemeenten moet de vergoeding van raadsleden omhoog.” Hoe voorkomt de wethouder, die politiek verantwoordelijk is, dat hij op de stoel van de zorgprofessional gaat zitten? En hoe vinden de gemeenten een balans tussen efficiënte informatievoorziening in de zorg en privacy? “Mijn taxatie is dat dat kan binnen de huidige wettelijke kaders.”

Plasterk is “de laatste om mee te praten over de financiële ruimte die het volgende kabinet inruimt,” maar wil het toch nog even over de uitbreiding van het lokaal belastinggebied hebben. Gaan gemeenten lokaal belasting heffen, dan gaat de bijdrage aan het Gemeentefonds omlaag. “Voor u is de opdracht om mee te denken: hoe richt je dit zo in dat niet de laagste inkomens er de dupe van worden?”

De minister eindigt met waarderende woorden voor alle bestuurslagen. “De wethouders kunnen niet genoeg waardering krijgen. De griffiers, die in al dat bestuurlijke geweld moeten zorgen dat gemeenteraden goed draaien, en natuurlijk de burgemeesters. Petje af, wat hebben zij laten zien dat ze er zijn wanneer het ingewikkeld is. En het ambtelijk apparaat, dat zorgt voor continuïteit en expertise. Enorm veel respect.”

_BT Clear

Sponsors

_BT Clear