Welkom op live.vngjaarcongres.nl

Het thema van het VNG Jaarcongres 2018 is ‘Over Grenzen’. Dit werkt overkoepelend voor alle delen van het congres, van de plenaire sessies tot de deelcongressen en excursies.
Omgaan met grenzen in deze veranderende tijden is onvermijdelijk. Grenzen tussen gemeente en gemeenschap. Grenzen tussen gemeenten onderling. Grenzen tussen landen. Grenzen tussen mensen. Grenzen tussen vakgebieden en dossiers.

Daar zullen we het over hebben tijdens het VNG Jaarcongres in Maastricht. Hoe gaat u als lokaal bestuurder om met kansen en problemen die zich in toenemende mate niet meer op het niveau van uw gemeente laten beïnvloeden? Hoe en wanneer schaalt u af, naar dorpen, wijken, inwoners? Wanneer schaalt u juist op, naar buurgemeenten, regio's, stedelijke netwerken, buurlanden? En hoe borgt u in dat proces de democratische controle? U hoort, ziet en leest hierover in deze digitale VNG Jaarcongreskrant.

_BT Clear

Colofon

Uitgave van:
VNG Congressen
I: www.vngcongressen.nl
T: 070 373 84 58

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie:
VNG Congressen: Roger Corssmit en Ed Venmans
&Teksten: Dorien Vrieling, Luc Wierts en Kirsten Sikkema

Foto’s:
Bert Buiring, Lars Korpershoek, VNG Congressen

Illustraties:
Jaap Beetstra

Concept en vormgeving:
ETT Media en Skitter

Juni 2018

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits VNG Congressen of ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en VNG Congressen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear