Een bezoek aan de beursvloer

Enkele standhouders aan het woord

_BT Clear

‘Meer dan Bibob’

Hallo, kan ik u wat meer vertellen over Justis?

Het is druk bij de stand. De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. ‘Gemeenten weten ons goed te vinden inderdaad, met name voor screeningen onder de Wet Bibob,’ vertelt Suraya Dissels. Maar, zo vult Shanti Rewti aan: ‘Nog niet iedere gemeente is ervan op de hoogte dat Justis veel meer kan toevoegen aan het gemeentelijke veiligheids- en integriteitsbeleid.’

Het Landelijk Bureau Bibob is onderdeel van Justis en voert op verzoek van gemeenten integriteitsscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Maar Justis doet veel meer: het geeft VOG’s af, doet een continue screening op de kinderopvang, houdt toezicht op rechtspersonen, maar screent ook politieke ambtsdragers en spoort pgb-fraude op. ‘Justis heeft een helicopterview. Door de samenwerking met meerdere, exclusieve bronnen, kunnen we efficiënte onderzoeken uitvoeren. Over deze producten adviseren wij gemeenten ook. Soms is een lichtere toets namelijk al doeltreffend genoeg.’

Veel Nederlandse gemeenten doen al een beroep op Justis. ‘Veiligheid en informatie gaan hand in hand,’ benadrukt Shanti. ‘En dan is het grote voordeel dat Justis toegang heeft tot exclusieve bronnen. Uiteindelijk kunnen wij daardoor een goed overwogen oordeel vormen over de integriteit van personen en organisaties.’

Ondertussen blijven nieuwe geïnteresseerden de kleurrijke stand aandoen. Nog even voordat het plenaire programma begint, weten Suraya en Shanti. Met een grote glimlach lopen ze naar de nieuwe bezoekers. ‘Hallo, kan ik u wat meer vertellen over Justis?’

Suraya Dissels en Shanti Rewti, Justis - stand 143
_BT Clear

‘Versterken lokaal bestuur in het buitenland’

‘We hebben zo’n 60 projecten wereldwijd waar we het lokale bestuur helpen versterken.’

Gemeenten wereldwijd krijgen met dezelfde uitdagingen te maken. Energietransitie, ongelijkheid, lokale economie. Miriam Collaris van VNG International vertelt: ‘We hebben zo’n 60 projecten wereldwijd waar we het lokale bestuur helpen versterken.’

Samen met collega Jessie Post bemand ze de stand van VNG International. Overigens is het bedrijf al jaren geen onderdeel meer van de VNG, vertelt Jessie. VNG International is na de Koude Oorlog gestart. Inmiddels worden we vrijwel geheel extern gefinancierd, maar we voelen ons zeker nog deel van de VNG en zitten ook in hetzelfde gebouw. We werken veel samen en delen onze kennis.

Er zijn twee zaken waar VNG International zich sterk voor maakt: lokaal bestuur sterker maken door kennisuitwisseling en de Global Goals Agenda voor duurzame ontwikkeling in Nederlandse gemeenten.

Een actueel voorbeeld kan Jessie wel geven: ‘In het Afrikaanse Benin wordt een nieuwe wet ingevoerd die gaat over het landmanagement. Iets wat voor de gemeenten daar nieuw is. VNG International bekijkt met hen welke maatregelen getroffen moeten worden, wat de consequenties zijn en hoe ermee om te gaan. En ook de koepelorganisaties van gemeenten in landen zoals Benin, ondersteunen we met kennis en kunde.’

Op dit moment loopt ook de campagne Gemeenten4GlobalGoals, waarbij VNG International met zoveel mogelijk Nederlandse gemeenten duurzame ontwikkelingsdoelen wil helpen realiseren. ‘Veel gemeenten doen daar al meer mee dan ze denken,’ vertelt Miriam. ‘Maar niet elke gemeente is zich daar van bewust. Wij geven hun een handreiking door de global goals op te sommen, en daarbij ook de relevante wetgeving, kaders en beleidsinstrumenten te noemen.’

Miriam Collaris en Jessie Post, VNG International - stand 67
_BT Clear

‘Wat doet jouw gemeente over de grens?’

Talenten leren buiten de kaders te denken en nemen kennis mee van best practices uit Nederlandse gemeenten. Andersom leren de Nederlandse gemeenten ook te relativeren. Vergeleken met de problematiek elders, hebben we het in Nederland heel erg goed.

Steun lokaal talent, luidt het credo van Talent for governance. Het idee? Nodig een jonge gemeenteambtenaar uit een ontwikkelingsland uit voor een kort verblijf in de organisatie. Want: ‘Ook Nederlandse gemeenten kunnen internationaal een belangrijke bijdrage leveren.’

Dankzij het programma hebben al tientallen getalenteerde gemeenteambtenaren uit ontwikkelingslanden een korte stage gelopen bij een Nederlandse gemeente. Elma Jooste voegt toe: ‘De stage volgt op twee weken intensieve training en is een moment voor het talent om te zien hoe Nederlandse gemeenten in de praktijk omspringen met uitdagingen en beleid. Want in de kern zijn gemeente-issues wereldwijd vaak hetzelfde. Ook deze ambtenaren zijn verantwoordelijk voor schone drinkwatervoorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs en afvalinzameling.’

Daarbij kunnen beide kanten veel van elkaar leren, benadrukken ze. Bijvoorbeeld hoe afval niet alleen afval is, maar ook een bruikbaar product kan worden. En hoe burgerparticipatie digitaal kan worden ingezet. De internationale samenwerking houdt alle deelnemers een spiegel voor. ‘Talenten leren buiten de kaders te denken en nemen kennis mee van best practices uit Nederlandse gemeenten. Andersom leren de Nederlandse gemeenten ook te relativeren. Vergeleken met de problematiek elders, hebben we het in Nederland heel erg goed.’

Ondertussen krijgt de kaart van Nederland, die ook in de stand hangt, steeds meer kleur. ‘De oranje gemeenten hebben eerder al een talent gesteund,’ vertelt Koen. ‘De gemeenten waarmee we deze dagen in gesprek zijn geweest, kleur ik groen. Hoe meer groen, hoe beter.’

Koen Rozemeijer en Elma Jooste, Talent for governance - stand 89
_BT Clear

‘Oppervlaktewater als energiebron’

Energie uit oppervlaktewater, ook wel EOW in het kort, wordt al succesvol toegepast in de praktijk. ‘De techniek is er’

De energietransitie staat hoog op de agenda bij de Nederlandse gemeenten. Fernando Padmos van Xylem watertechnologie: ‘Oppervlaktewater is een nieuwe, en misschien wel de beste troef.’

Energie uit oppervlaktewater, ook wel EOW genoemd, wordt al succesvol toegepast in de praktijk. ‘De techniek is er,’ vertelt Fernando. ‘Er zijn tal van gebouwen, processen en gebieden die duurzaam worden verkoeld en verwarmd door de zogenaamde EOW-systemen. Neem de Houthaven in Amsterdam. De huizen in deze wijk worden ‘s zomers gekoeld met water uit het IJ dankzij een EOW-installatie en een warmte-koude opslag.’

Of Nederlandse gemeenten al genoeg maatregelen treffen om over te stappen naar duurzamere energieoplossingen? ‘De besluitvorming loopt achter op de techniek. Er zijn plug & play-oplossingen beschikbaar die nu nog niet volop benut worden.’ Een van die oplossingen biedt het bedrijf met de Hydrothermal Energy Skid, een EOW-installatie met pompen, filters, warmtewisselaars en regeltechniek.

Xylem adviseert en bedient al vele gemeenten en waterschappen. Na vandaag hopen ze daar nog wat nieuwe samenwerkingen aan toe te kunnen voegen. Vragen over de mogelijkheden van energie uit oppervlaktewater? ‘We hebben een whitepaper met daarin feiten en learnings voor geïnteresseerden klaarliggen.’

Fernando Padmos, Xylem - stand 65
_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear