Middagsessies

Dinsdag 26 juni 2018

Klik op één van de onderstaande middagsessies om het verslag en de foto's te bekijken.

_BT Clear

Bij het deelcongres Energie gaf Berend de Vries – wethouder Tilburg en VNG-bestuurslid – inzicht in de landelijke ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord, wat er op gemeenten afkomt en hoe de VNG haar achterban betrekt bij dit proces. Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK maakte duidelijk dat het Rijk verder kijkt dan energie alleen, en dat er een compleet nieuwe kijk op ontwerp nodig is voor de gebouwde omgeving, ook bijvoorbeeld t.a.v. hittestress. Peter Vermaat, CEO van Enexis, lichtte toe hoe netbeheerders gemeenten kunnen ondersteunen. Wethouders Krabbendam (Maastricht), Stam (Laren) en Janssen (Wageningen) lieten zien hoe gemeenten nu al in de praktijk invulling geven aan de energietransitie in hun gemeenten. In 2 bussen gingen de deelnemers vervolgens naar 2 locaties in Maastricht: het Enexis-huis, een showcase van duurzaam renoveren van een monument, en IKC De Geluksvogel, waar de deelnemers werden rondgeleid door leerlingen die e.e.a. vertelden over de duurzaamheid van het gebouw en de manier waarop de school en de leerlingen daarmee omgaan.

BPD presenteerde in Aken de resultaten van het onderzoek naar grensoverschrijdend wonen in Duitsland versus Nederland. Wonen over de grens kan eventuele krimp afremmen of juist de druk op de woningmarkt verlichten. Uit de resultaten blijkt dat grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang is.

Aspecten om wonen in het buurland te overwegen, zijn voor Nederlanders met name de lagere lasten en meer woongenot. Duitsers noemen het sociale klimaat als een overweging.

Bij een bezoek aan een uniek sportlandgoed dat de ambitie heeft om uit te groeien tot paralympisch centrum, hoort natuurlijk de ervaring hoe het is om met een beperking te sporten. De deelnemers maakten het mee.

De middag begint met een inspirerende lezing van Maarten Hoffer van de KNVB. Hoe de KNVB data gebruikt om te innoveren, legt hij haarfijn uit. Van data in de sportwereld, stappen we over naar data in de gemeente. Harrie Timmermans, gemeentesecretaris in Heusden, neemt het woord. Zijn verhaal kan worden samengevat als: ‘je moet data gewoon gaan doen’. We sluiten de dag af met lezingen van Pouya Zarbanoui van Deloitte en Laurens Lapré van CGI. Al met al een leerzame dag voor de aanwezige bestuurders.

Welkom in de wereld van Zorgfraude. Reisverhalen vanuit Maastricht en Team Zorg van VNG KCHN laten zien dat grensverleggend handelen en samenwerken in de keten leidt tot een effectieve aanpak zorgfraude. Handhaving is preventie!

Bij Fort Sint Pieter zijn strategische vaardigheden en teamgeest getest. Missie geslaagd!

Info: www.naleving.net

"Ik ga morgen zorgdragen voor een verordening met handhavingselementen waar de raad op kan sturen"

In het informatiehuis Belvedere waren 40 deelnemers bijeen voor de sessie “Aardwarmte in uw gemeente”, georganiseerd door EBN en het Platform Geothermie. De sessie ging over de warmtetransitie en de mogelijke rol die aardwarmte daarin speelt. Belvedere was een toepasselijke locatie, aangezien de wijk op een warmtenet is aangesloten. Weliswaar gevoed met restwarmte en niet met aardwarmte, maar het principe is hetzelfde.

De sessie was opgedeeld in twee delen. Allereerst kregen de deelnemers algemene informatie over aardwarmte en over de mogelijkheden om verschillende wijken te verduurzamen. Wat is slim om te doen met de soorten warmte; : hoge, midden- en lage temperatuur. Essentieel onderdeel van de gehele warmtetransitie is draagvlak bij de bewoners. Daarover waren de deelnemers het eens.

In het tweede deel van de sessie werd het spel De toekomst van Warmerwijk gespeeld. Een bordspel à la De kolonisten van Catan dat inzicht geeft in de transitieopgave van gemeenten. Vier groepen van tien deelnemers moesten binnen zes ronden hun stad verduurzamen. De eerste vijf minuten werden besteed aan het opstellen van een energiestrategie, die de deelnemers in de daaropvolgende ronden uitvoerden. Soms werd er geen rekening gehouden met de bezorgde burger, die ook in het spel zat en voor vertraging kon zorgen… Kortom: veel discussie over de impact en de keuzes van de warmtetransitie. Een geslaagde en vooral leuke middag

Een nieuwe manier van ontwikkelen, zonder blauwdruk en met een open einde. Maar met eindgebruikers op zoek naar een goede bestemming van het gebied, met behoud van natuur. Een nieuw, groen en urban stukje Maastricht ontwikkelen zonder plannen en tekeningen. Kan dat? Jazeker, de deelnemers van het deelcongres Ontdek de Omgevingswet wandelden door het Radium en het Lage Frontenpark onder een strakblauwe hemel.

De titel triggerde een bus vol gasten om het Sphinxterrein van Belvédère Maastricht te komen bekijken. Hier zagen zij onder andere Lumière Cinema (oude energiecentrale), het Eiffelgebouw, het rijksmonument met The Student Hotel, 16 lofts en creatieve ondernemers, de Timmerfabriek (oude werkplaats, straks poppodium de Muziekgieterij) en de Sphinxpassage met een 120 meter tegeltableau. Stuk voor stuk parels, toonbeelden van duurzame herbestemming. BNG Bank toonde ze graag om meer duurzaamheidsinitiatieven in Nederland te stimuleren.

Gezaghebber Jonathan Johnson van het openbaar lichaam Saba en adviseur crisisbeheersing Fanny de Swarte spraken tijdens de themasessie crisisbeheersing over de impact van de drie orkanen (Irma, José en Maria) die over de Bovenwindse Eilanden trokken in het najaar van 2017.

Johnson legde nadruk op de zelfredzaamheid van de eilandbewoners. Hij lichtte ook toe hoe dankzij goede communicatie via onder meer Whatsapp, de bevolking en ook familie goed op de hoogte gehouden konden worden.

Verder vertelde Johnson over de sterke afhankelijkheid van de andere eilanden in het gebied, onder andere voor de aanlevering van bouwmaterialen.

Vervolgens ging het over grensoverschrijdende hulp in Maastricht. Een hevige brand in de grotten van Neercanne vormde vorige zomer een stevige klus voor kazernechefs Hans Godding en Iwan Custers. Ze legden uit voor welke uitdagingen ze stonden en hoe ze dat, onder andere met expertise uit andere landen, het hoofd hebben geboden.

Rob Metz, die de themasessie voorzat, benadrukte dat Nederlandse gemeenten in het verleden vaak financiële hulp hebben geboden voor wederopbouw na rampen, zoals in Haïti en na de tsunami in Azië. Voor het wederopbouwprogramma van VNG International op de bBovenwindse eEilanden, hebben 40 gemeenten een donatie gedaan en 20 gemeenten expertise beschikbaar gesteld. De ondersteuning richt zich met name op ondersteuning aan Sint Maarten.

De deelsessie was met zo’n 60 deelnemers goed bezocht. Na afloop konden deelnemers een kijkje nemen in de grotten en een wandeling maken naar de grens met België

Acteur Gijs Scholten van Aschat hield voor 50 deelnemers eerst een inspirerend verhaal over de leiders die Shakespeare ons laat zien en verbond die koningen met de hedendaagse leiders. Daarna ging hij in op de vraag hoe je je als acteur of bestuurder verbindt aan je verhaal en het overtuigend maakt. Tot slot oefenden deelnemers het geleerde met persoonlijke verhalen.

Hoe effectief zijn verandertrajecten bij gemeenten nu eigenlijk? Professor doctor Thijs Homan doet onderzoek om inzicht te krijgen in de veranderdynamieken van gemeenten. Hij nam de deelnemers tijdens een boottocht mee in de wereld van gemeentelijke verandertrajecten. Daarbij ging hij in op rollen en houding en gedrag ten opzichte van verandering.

Deelnemers kregen de kans om luchthaven Maastricht Aachen Airport eens van dichtbij te bekijken - ook de plekken die normaal voor reizigers gesloten blijven. Ook de bedrijven rondom de luchthaven hebben laten zien wat zij in huis hebben op deze economische toplocatie in Zuid-Limburg.

Na inspirerende sprekers van het MUMC+ over anderhalvelijnszorg en de Brightlands Health Campus was er een bezoek aan onder andere het diagnostisch lab, de huisartsenpost, het nieuwbouwgedeelte Verheylaan, het faculteitsgebouw, de bibliotheek, het Biopartnergebouw en de Scannexus (scanner).

Tijdens een bezoek aan Mijn Groene Loper kregen 40 deelnemers meer te horen over de integrale aanpak van bereikbaarheid en leefbaarheid bij A2 Maastricht en de herinrichting van het stationsgebied. Ook ging het over de intensieve samenwerking van Maastricht Bereikbaar met grote werkgevers gericht op slim reizen tijdens de bouw en in de toekomst.

Gemeente Maastricht, Provincie Limburg én Maastricht Bereikbaar werken samen aan duurzame, grenzeloze mobiliteit. Bijvoorbeeld via nieuwe internationale verbindingen zoals de tram Maastricht-Hasselt en drielandentrein, fiets(stimulerings)projecten en de pilot MaaS (gericht op het aanbieden van multimodale, grensoverschrijdende reisinformatie). Tijdens het VNG Jaarcongres kregen 30 deelnemers op grensverleggende wijze een kijkje achter de schermen: ze stapten op de Arriva Nextbikes, het innovatieve fietsdeelsysteem van de stad.

2,5 miljoen Nederlanders missen de basisvaardigheden voor volwaardige deelname aan de samenleving. Zestig deelnemers bespraken o.l.v. Pieter Hillhorst oplossingen, te realiseren door de Bibliotheek als hulp om de hoek. Aanbevelingen: stop met beleidsnota’s schrijven, maar doe. Zoek partners, werk samen en betrek de doelgroep. Elke geholpen laaggeletterde is er één.

Organisatie: Koninklijke Bibliotheek.

Samen het deelcongres organiseren was enorm inspirerend. Ruimtevaarder André Kuipers en avonturier Melvin Redeker hielden iedereen van het begin tot het eind volledig geboeid. ‘Voor elke grote onderneming heb je vier soorten mensen nodig: dromers, denkers, doeners en een durfal.’ ‘Wil je samen de top halen? Dat vraagt om echte interesse in elkaar, zorgen voor elkaar en duidelijke afspraken!’

Gemeente Gulpen-Wittem organiseerde samen met Waterschap Limburg en gemeente Maastricht een excursie voor geïnteresseerde burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen uit de regio.

Tijdens de excursie genoten ongeveer 45 deelnemers van een reis door het vijfsterrenlandschap van Gulpen-Wittem. Zij maakten kennis met de charmante waterlopen Geul en Gulp. Onder het genot van prachtige vergezichten informeerde een gids van Waterschap Limburg de aanwezigen over de omgeving en specifiek over het waterbeheer dat wordt toegepast op de beken en stromen in deze grensregio.

De excursie was leerzaam en werd goed ontvangen door de deelnemers.

Gemeentelijke bestuurders zijn gistermiddag met elkaar in gesprek gegaan over deze vraag. Professor Pieter Tops heeft de aanwezigen meegenomen in de Achterkant van Nederland aan de hand van recente incidenten en vragen uit de zaal. Daarna is in twee groepen gesproken over internationale samenwerking en, in een prachtige zonnige tuin, over bestuurlijke barrières om ondermijning tegen te gaan.

Peter Verheij (vice-voorzitter commissie Financiën en wethouder Alblasserdam) en Andries Kok (VNG, team Financiën) schuwden grenzen niet in deze deelsessie. Men schakelde moeiteloos van actuele onderwerpen als het interbestuurlijk programma en het recentelijk verschenen rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de raming van het macrobudget van de BUIG, naar grenzen aan de verdeling van het gemeentefonds.

Middagsessie 36 reed vanuit Maastricht via een zeer fraaie landelijke route langs de Nederlands- Belgische grens naar Vaals. De gasten ontmoeten op de Wilhelminatoren een smokkelaar en genoten met een hapje en een drankje van het prachtige uitzicht over Vaals en Aken. Ze vervolgden hen weg via de Duitse studentenflat "Katzensprung", de kleine grens aan de Akenerstraat, het Koningin Julianaplein naar Lemiers, Holset en Vijlen met als eindpunt het Gouvernement Maastricht.

ENCI, de Eerste Nederlandse Cement Industrie, stopt per 1 juli 2018 met de mergelwinning. De deelnemers bezochten een uniek en veelzijdig gebied in ontwikkeling: een toegankelijke groeve met spectaculaire natuur; een overgangszone met onder andere recreatiefuncties; een bedrijfsterrein voor cementproductie en andere bedrijvigheid; een cultuurcluster in het AINSI gebouw.

'Kom uit je beleidskoker en in actie', aldus Sheila Oroschin, gastvrouw van het deelcongres Inclusieve Samenleving.
In het wijkhuis van haar sociale onderneming The Masters ontving talkshow host Onno Hoes een groot aantal gasten die allemaal vanuit eigen drijfveren en professie vormgeven aan inclusiviteit. Oroschin was zelf gast in haar eigen 'huis'. Daar wonen 15 jongeren, 5 studenten en 10 jongeren met 'iets'. Autisme of GGZ-problematiek. Wonen en zorg zijn losgekoppeld en langzamerhand komen de jongeren ook uit de zorg doordat ze bijvoorbeeld werken in het buurtrestaurant in hun eigen huis. 'We realiseren een vermindering van 45% op zorgkosten met onze aanpak'.

Otwin van Dijk, VNG-ambassadeur van het VN Gehandicaptenverdrag , roept ook op tot actie. 'Elke gemeente moet nu aan de slag', vindt hij. Het initiatief 'Iedere wethouder een kenner cadeau' dat hij eerder deze dag met Patiëntenfederatie en INeen kracht bijzette, haalde het achtuurjournaal. De kenners zijn de ervaringsdeskundigen; inwoners zelf dus.

Maurice Wasserman – ervaringsdeskundige uit de GGZ – zorgde ervoor dat alle deelnemers op het puntje van hun stoel gingen zitten. Na 16 opnames in klinieken en instellingen zet hij zich in als ervaringsdeskundige. 'Ik was niet zozeer ziek maar wel zelfvertrouwen kwijt, omdat altijd naar mijn beperkingen werd gekeken', aldus Maurice. Oproep aan gemeenten om naar de mens zelf te kijken en herstel en participatie voor iedereen hoog op de agenda te plaatsen. Actie dus.

Dat geldt ook als het schuldhulpverlening betreft. Een heel groot aantal mensen heeft (grote) schulden maar een beperkt aantal zit in een schuldhulpverleningstraject. Daan Hoefsmit, directeur van het CAK, roept gemeenten op om vooral met de Rijksdiensten samen te werken. 'Richt je niet op een klein deel van de schulden, maar vraag bij ons alle informatie op, anders dweil je met de kraan open'. Vooral preventie is belangrijk en dat vergt ook samenwerking binnen de gemeente over domeinen heen.
Voor de aanwezigen leverde de talkshow zo de nodige nieuwe gezichtspunten.

‘Beleef Kerkrade’ is méér dan een slogan. Het is een gevoel van trots, gebaseerd op onze vijf grote toeristische attracties en ons vernieuwde stadscentrum. Kerkrade zet in op stedelijke vitaliteit. Het stadshart als third place, de plek waar je naast thuis en je werk of opleiding graag verblijft. Viva la Vida, van de Spaanse kunstenaar Ripollés, staat symbool voor het vernieuwde, levendige Kerkrade.

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear