Milo Schoenmaker presenteert routeplan voor regionale samenwerking

_BT Clear

Hoe kunnen gemeenten beter met elkaar samenwerken op het gebied van werk? Op die vraag richtte de vierde VNG Denktank zich. Eens in de zoveel tijd wordt er een commissie opgezet die onderzoek doet en de kennisontwikkeling bevordert op een specifiek gebied. Dit keer waren er niet alleen gemeenten bij betrokken, maar ook werkgevers, werknemers en uitkeringsinstanties.

‘Regionale samenwerking is een ontwikkeling die niet te stuiten is,’ zegt Milo Schoenmaker, voorzitter van de VNG Denktank en burgemeester van Gouda. ‘We hebben ingezoomd op het onderwerp arbeidsmarkt, maar we dachten: als we naar dat beleidsterrein kijken, kunnen we misschien ook lessen trekken voor samenwerking in het algemeen.’


De Denktank presenteert niet alleen een rapport, maar ook een routekaart, die Schoenmaker overhandigt aan VNG-voorzitter Jan van Zanen: een soort stappenplan waarmee gemeenten hun onderlinge samenwerking kunnen verbeteren. ‘Het belangrijkst is dat je samen kijkt naar een attractieve agenda. Die moet concreet zijn.’ Zo’n attractieve agenda is volgens Schoenmaker een agenda waar alle samenwerkingspartijen het over eens zijn.

Veel problemen gaan over de grenzen van gemeenten heen, zegt interviewer Twan Huys. Soms zelfs over provinciegrenzen en landsgrenzen, zoals klimaatverandering. Dat beaamt Schoenmaker. ‘Juist daarom zal regionale samenwerking de komende jaren een belangrijke opgave zijn. Dat gaat niet meer weg. Je moet het met meerdere partijen doen.’

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear