Minister Kajsa Ollongren en VNG-voorzitter Jan van Zanen

‘De intentie is om het samen op te lossen’

In een kort interview met Twan Huys na afloop van de Jaarrede van VNG-voorzitter Jan van Zanen en minister Kajsa Ollongren van BZK lijkt de ergste kou uit de lucht.

_BT Clear

Nadat Van Zanen zijn zorgen had geuit in de Jaarrede, deed de minister kort daarop een handreiking om samen te werken en kondigde ze aan om 10 miljoen vrij te maken om het verschil in vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten weg te werken.

De bereidwilligheid bij het kabinet om samen op te trekken is er volgens haar. Toch zijn ze volgens Van Zanen nog maar net begonnen. ‘Ik heb de minister twee dingen horen zeggen, namelijk: ik ben de minister van jullie. Zij is dus bereid is de gemaakte afspraken na te komen. En ik heb de minister letterlijk horen zeggen dat het Accres Gemeentefonds van de gemeenten is. Dus het Accres is van ons en van niemand anders’, komt hij terug op een eerdere oproep. Als er nieuwe plannen komen van het kabinet, dan moet daar volgens Van Zanen bovendien op de ‘oude’ manier over worden onderhandeld.

Volgens de minister is de samenwerking makkelijker omdat heel veel collega’s in het kabinet precies weten hoe het werkt. ‘Omdat ze bij een gemeente zelf verantwoordelijk zijn geweest voor zorg, onderwijs of sociaal domein’, zegt ze. ‘Ik ben de minister van BZK en ik zit ook in een team’, aldus Ollongren. ‘De intentie is om het samen op te lossen. Het gaat er niet om wie bij wie de hand ophoudt. Het gaat om hoe we dit hele complex aanpakken. Het Accres is voor de gemeenten, de opgaven zijn voor ons gezamenlijk en daarbinnen moeten we het samen doen.’

Van Zanen ziet die uitgestoken hand en zegt ervan uit te gaan dat het goed komt. ‘Ik snap dat de minister hier niet komt met een geldbuidel. Dat was mooi geweest, maar zo werkt het nu eenmaal niet helemaal.’

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear