Welkom op live.vngjaarcongres.nl

Structuren zijn nodig, mensen zijn doorslaggevend

Als openbaar bestuurders zijn we veel bezig met structuren en voeren wij vaak discussie over bevoegdheden en samenwerkingsvormen. Dat is nodig, maar écht doorslaggevend is hoe wij vanuit onze persoonlijke overtuigingen en ervaringen invulling geven aan het openbaar bestuur.

Deze persoonlijke en herkenbare dilemma’s verkennen we op het VNG Jaarcongres 2019 in Barneveld. We doen dat zowel in het plenaire programma als in de middagsessies. We nodigen deelnemers uit hun persoonlijke verhalen te vertellen, te delen. Het VNG Jaarcongres staat daarmee in het teken van ‘kijken in de spiegel’: wie ben ik, wat is mijn rol en waar sta ik als bestuurder in de samenleving en in mijn politieke arena?

Iets gemist? Of toch nog even teruglezen wat er precies gezegd is?
Op deze website kunt u de verslagen, filmpjes en foto's van het VNG Jaarcongres 2019 bekijken.


Colofon

Uitgave van:
VNG Congressen
I: www.vngcongressen.nl
T: 070 373 84 58

Verzorgd door:

I: www.ettmedia.nl
T: 050 313 76 00
@ETTMedia

Tekst- en beeldredactie:
VNG Communicatie.
&Teksten: Dorien Vrieling, Wouter Pronk en Kirsten Sikkema

Foto’s:
Bert Buiring, VNG Congressen, VNG Communicatie

Illustraties:
Pia Spronk

Concept en vormgeving:
ETT Media en Skitter

Juni 2019

Overname van artikelen is alleen toegestaan mits VNG Congressen of ETT Media hier toestemming voor heeft gegeven. ETT Media en VNG Congressen zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of omissies in deze krant.

Sponsors