Opening VNG Congres 2019 door Jan van Zanen

Met de woorden ‘Bedankt voor de geweldige ontvangst, gemeente Barneveld, u heeft nu al ons hart gestolen,’ geeft Jan van Zanen, de voorzitter van de VNG en burgervader van Utrecht, het startschot van het VNG Jaarcongres. Hij bedankt de aanwezigen, uit alle windstreken van het koninkrijk en zelfs iets daarbuiten, hartelijk voor hun aanwezigheid.

Evenals voorgaande jaren leest Van Zanen de groet voor die volgens goed gebruik kort voor aanvang van het congres is verzonden aan Willem-Alexander, Koning der Nederlanden. Nieuw is dat het de koning heeft behaagd per ommegaande te reageren: ‘de betuiging van aanhankelijkheid heeft de koning zeer op prijs gesteld.’

Van Zanen verheugt zich op een geslaagd congres vol ontmoetingen met interessante collega-bestuurders in het kader van het congres-thema ‘Besturen is Mensenwerk’. Maar de echte opdracht ligt in het leren kennen van de niet-bestuurders in de gemeente, de inwoners: ‘Als openbaar bestuurder vind je het belangrijk dat iedereen een bijdrage màg en kàn leveren aan onze samenleving. Ook mensen die zich soms vergeten voelen. Wij zouden - als geen ander - de kunst moeten verstaan om ook die mensen een stem te geven. Want alleen dan voorkom je dat mensen de weg kwijt raken of in extremiteiten vervallen.’

Sponsors

 
 
 
_BT Clear