Barneveldse burgemeester Van Dijk: ‘Het is ons een eer u hier te ontvangen’

Op het podium van het VNG Jaarcongres 2019 laat de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk zich uit zijn jas helpen, die hij samen met zijn pet aan de kapstok hangt. Besturen is mensenwerk, haalt de burgemeester in zijn openingswoord het thema van het VNG Jaarcongres 2019 aan. ‘Maar dat niet alleen: besturen is ook geworteld in traditie, met oog voor de toekomst.’ Of zoals een oud-Veluws gezegde luidt: ‘We nemen de pet af voor het verleden en doen de jas uit voor de toekomst.’

Van Dijk heet alle bezoekers van het VNG Jaarcongres van harte welkom in Barneveld. ‘Het is ons een eer om u hier te ontvangen en iets te laten zien van die mooie Foodvalley en de prachtige regio Amersfoort waar we deel van uitmaken.’

Toen hij vorig jaar in Maastricht mocht aankondigen dat het VNG Jaarcongres dit jaar in zijn gemeente zou zijn, zei hij: ‘In Barneveld gaat het om mensen.’ Dat herinnerde hij zich onlangs weer, toen hij de opening van een zorgboerderij bijwoonde. Een van de bewoners, die hij eerder ontmoet had, zei: ‘Burgemeester, kent u me nog?’ Een mooie vraag, vindt Van Dijk. ‘Op dat moment staat de relatie centraal. Je grijpt terug op een moment in het verleden, herkent elkaar en herbevestigt dat mooie moment. Het is toch een zegen dat we dat als bestuurders steeds weer mogen meemaken?’

Zulke ontmoetingen typeren het ‘mensenwerk’ dat besturen is, zegt Van Dijk. ‘Het is geen gemakkelijk werk, maar o zo waardevol. Omdat je er kunt zijn voor de ander, en ondanks alle tegenstellingen toch verder komt als je het samen doet.’

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear