Gemeenten op weg naar 2024

_BT Clear

De VNG gaat een nieuwe Meerjarenvisie met gemeenten ontwikkelen richting 2024. Het VNG Jaarcongres 2018 is de officiële start van dit traject. De visie zal op de ALV van juni 2019 worden gepresenteerd. In deze visie worden belangrijke thema’s voor de toekomst geagendeerd en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Na de zomer gaat de VNG het land in om met de nieuwe bestuurders in gesprek te gaan hierover. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen.

Als aftrap voor de discussie is op het congres de publicatie gepresenteerd “Om over na te denken” met korte bijdrages van een aantal planbureaus en adviesraden. Klik hier om dit document te lezen.

Voor meer informatie: www.vng.nl/meerjarenvisie

_BT Clear

Sponsors

 
 
 
_BT Clear