Een bezoek aan de beursvloer

‘Ontmoetingsplek bestuurlijk Nederland’

‘Mijn missie? Meer raadsleden naar het VNG Jaarcongres trekken.’

Met een verse kop koffie van de barista voor zich, kijkt Wieke Paulusma tevreden naar de volle beursstand van VNG. Als bestuurslid is dit het derde congres waar ze aan meewerkt. Ze is in gesprek met raadslid Ojanne de Vries van de gemeente Heerenveen. ‘Mijn missie? Meer raadsleden naar het VNG Jaarcongres trekken.’

Dat is in ieder geval al gelukt met Ojanne de Vries. ‘De Vereniging Nederlandse Gemeenten is ook voor raadsleden interessant om ervaringen uit te wisselen en te zien wat er in gemeenteland leeft,’ beaamt het Friese raadslid.

Wieke Paulusma: ‘Overigens zien we ook dit jaar weer een mooie stijging in het aantal bezoekers. Mogelijk omdat er veel onderwerpen in het sociaal domein behandeld worden. Als gemeente zijn er volop vergelijkbare uitdagingen waarbij je door het bundelen van kennis, sterker staat.’

Besturen is mensenwerk. Daar hoort ook bij dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bij het VNG Barista Café gebeurt dat volop. ‘Het is haast een weerspiegeling van wat VNG dagelijks doet, namelijk gemeenten bij elkaar brengen, kennisdeling stimuleren en de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigen.’

VNG stand 1 - VNG Barista Café

‘Democratie en Weerbaarheid’

We kunnen immers van elkaar leren en lessen trekken uit elkaars ervaringen.

Gerhard Brunsveld bemant de gedeelde stand van Democratie in actie en Ondersteuning Weerbaar Bestuur. ‘We zetten ons in om de positie en rol van de raad te versterken.’

Hoe doet jouw gemeente het op het gebied van lokale democratie? De Quick Scan Lokale Democratie (QLSD) vormt een goede graadmeter. ‘Inwoners willen bestuurders kennen, zien. Inspraak van inwoners is dan ook een belangrijke eis van deze tijd,’ vertelt Gerhard Brunsveld. ‘De quickscan is een eerste stap om in kaart te brengen wat de staat is van de lokale democratie. Daarnaast bieden we instrumenten voor lokaal maatwerk. Denk aan workshops met de gemeenteraad, een cursus Politiek Actief voor inwoners en de helpdesk Lokale Democratie.’

Ook werken diverse gemeenten samen aan innovaties. ‘We kunnen immers van elkaar leren en lessen trekken uit elkaars ervaringen.’

Een zeer actueel onderwerp waar Gerhard Brunsveld ook over voorlicht en dat de democratie op alle vlakken raakt, is het project Ondersteuning Weerbaar Bestuur. Recent nog in het nieuws: een burgemeester die serieuze dreigementen ontvangt. ‘Iedere bestuurder hoort zijn ambt veilig uit te kunnen oefenen,’ zegt Brunsveld. ‘Zijn er gevoelens van onveiligheid, dan ondersteunen wij deze bestuurders en regelen wij nazorgtrajecten. Het is belangrijk om te weten dat we er zijn, in raad en daad.’

Deze projecten zijn een gezamenlijk project van VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Gemeentesecretarissen, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging en de Vereniging van Griffiers.

Stand 134 - 157 Democratie in Actie & Ondersteuning Weerbaar Bestuur

‘Inwoners betrekken bij een schonere buurt’

Gemeenten profiteren van toenemende betrokkenheid en meetbaarheid bij het onderhoud van de buitenruimte.

Via een smartphone-app kun je als gemeente inwoners actief betrekken bij het beoordelen van de openbare ruimte in hun buurt. Van straatreiniging tot afvalinzameling, van groenonderhoud tot graffitiverwijdering. Wie meedoet, spaart voor leuke extra’s. Lars de Werd over de Schoonmonitor: ‘Gemeenten profiteren van toenemende betrokkenheid en meetbaarheid bij het onderhoud van de buitenruimte.’

Met een online enquête doe je anno 2019 echt niet meer mee. ‘Van achter je computer is het ook moeilijk zeggen hoe schoon het park verderop is, en waar dat dan precies aan ligt,’ vindt Lars de Werd. Daarom ontwikkelde ABR Activatie de Schoonmonitor. Een app voor op de smartphone, waarbij inwoners maandelijks - terwijl ze buiten zijn - hun mening kunnen delen over het gebied waar zij op dat moment zijn. De vragen zijn kwalitatief en respondenten kunnen foto’s toevoegen. ‘Daarmee tackelen we ook gelijk het probleem van meetbaarheid. Ze kunnen heel duidelijk laten zien wat goed gaat of waar het aan schort.’

De data komen gedurende het jaar binnen en worden verzameld in het dashboard van de gemeente. Daarmee signaleer je als gemeente op den duur trends in het beheer van de openbare ruimte. ‘Om maar een voorbeeld te noemen: zie je dat in mei een toenemende ontevredenheid is over zwerfafval in het park, dan kun je daar volgend jaar in april al extra tijdelijke prullenbakken plaatsen of extra medewerkers voor inplannen. Het systeem helpt je om pro-actief te handelen en structurele oplossingen aan te dragen.’

En de inwoners? Die sparen door hun deelname voor leuke extra’s. Bijvoorbeeld een bloembak in hun straat,. Of korting op duurzame producten, zoals de notitieblokken van Bambook.

Stand 107+108 De Schoonmonitor

‘Slimme stad, inwoner centraal’

Door onze kennis kunnen wij helpen om beleid te koppelen aan de mogelijkheden van digitale technologie en smart city.

Connectiviteit is een hot topic. Iedere inwoner van Nederland zou in principe goed digitaal bereikbaar moeten zijn. Stichting Digitale Bereikbaarheid begeleidt gemeenten bij digitalisering. Founders Henk Kreft en Rick Haverkort: ‘Er liggen zoveel kansen.’

Kinderen op het voortgezet onderwijs die noodgedwongen al hun schoolwerk bij een tante in een andere woonplaats moeten doen, omdat daar wel een goede internetverbinding is. Het komt voor, weet Henk Kreft. Maar niet lang meer, hopen hij en zijn medebestuurslid. Het actieplan digitale connectiviteit van het ministerie van EZ spreekt al over de uitrol van breedband en 5G in heel Nederland.

‘5G komt eraan, en daarmee de zendmasten. Maar hoe plukken gemeenten daar weer de vruchten van?’ Rick Haverkort gaat daarover graag met besluitvormers in gesprek. ‘Allereerst door te kijken waar de gemeente op dit moment staat. Met die inzichten brengen we ook de verdere mogelijkheden van een nieuwe of vernieuwde digitale infrastructuur in kaart.’

Henk Kreft vult aan: ‘Door onze kennis kunnen wij helpen om beleid te koppelen aan de mogelijkheden van digitale technologie en smart city. Het is goed voor wethouders om te kijken naar de digitale component in alle agenda’s, want een economische agenda en een duurzaamheidsagenda hebben ook baat bij nieuwe, digitale verbindingen.’

Stichting digitale bereikbaarheid - stand 42, 43, 55

Sponsors