Minister Ollongren: ‘Samenwerken en elkaar de ruimte geven’

'Besturen in Nederland is samenwerken. Dat betekent niet dat je altijd alles samen moet doen. Je moet elkaar de ruimte geven voor invulling van de eigen rol.' Dat zei minister Kajsa Ollongren (BZK) in haar speech voor het VNG Jaarcongres.

De minister zoomde in haar speech en presentatie vanuit de buitenaardse ruimte steeds verder in op Nederland en op de mensen die er wonen. Al inzoomend kwam ze bij gemeenten en wijken, bij de dagelijkse praktijk van gemeentebestuurders.

Naast inwoners gaan staan

De minister stond als eerste stil bij Groningen: ‘In Groningen moeten huizen worden hersteld, maar er is nog iets anders aan de hand, het vertrouwen in de overheid moet worden hersteld. Daarvoor moeten we samenwerken als overheden en naast de inwoners gaan staan. Ook op andere thema’s moet de overheid steeds meer als één partij optreden.’

‘Ik heb uw zorgen gehoord'

Nog verder inzoomend kwam de minister in Barneveld, in een hal met meer dan 1000 bestuurders die gaan stemmen over de jeugdzorg. ‘Ik heb uw zorgen gehoord, het kabinet heeft uw zorgen gehoord’, zei Kajsa Ollongren. ‘Wij vinden het belangrijk dat Nederland een fatsoenlijk land is waar we jongeren met een psychische beperking niet in de steek laten. We gaan samen kijken hoe we dat wat nodig is structureel in stand kunnen houden.’

Financiële verhoudingen achterhaald

De financiële verhoudingen spelen ook een rol. Ollongren: ‘De financiële verhoudingen zoals we die nu hebben, zijn gebaseerd op een andere tijd, een tijd die niet meer bestaat. We moeten steeds met elkaar in onderhandeling en dat draagt niet bij aan samen optrekken. Gemeenten kunnen nu maar 8 procent van hun inkomen zelf genereren. Ik ben er om de beleidsvrijheid van gemeenten te bevorderen en niet te beperken. Het Rijk heft belastingen en sluist die via allerlei constructies weer terug naar gemeenten. Ik wil daar serieus naar kijken en kom binnenkort met een wetsvoorstel.’

Extra woningen realiseren

De woningopgave is een ander thema waar het Rijk gemeenten kan ondersteunen. Vorige week is de Crisis- eh Herstelwet aangenomen in de Tweede Kamer die het mogelijk maakt om heel snel projecten toe te voegen aan bestaande experimenten. Minister Ollongren: zo kunnen we nu 3000 extra woningen realiseren. En ik ben van plan om zoveel ministeriële regelingen te maken als nodig is om bouwplannen te realiseren.’

Kabinet creëert de randvoorwaarden

Uiteindelijk zoomde de minister in op de mensen in de gemeente: ‘Dat mensen in een gemeente onbezorgd kunnen leven, komt omdat in de gemeenten bestuurders daarvoor zorgen. Omdat u en uw voorgangers goede besluiten hebben genomen, omdat u zich inzet voor ouderen en kinderen, omdat u heeft geïnvesteerd in cultuur, sport en ondersteuning. Daarvoor heeft u het Rijk nodig en kunt u alleen slagen als het kabinet de randvoorwaarden creëert.

Meer informatie

Sponsors