Een bezoek aan de beursvloer

Enkele standhouders aan het woord

_BT Clear

“Waar staat jouw wijk?”

Bij binnenkomst valt de ‘krantenkiosk’ van de VNG goed op. Geel-zwarte banners waarschuwen voor de mogelijkheid van fake nieuws. Korald Postuma van de VNG licht toe: "De stand is een knipoog naar aannamen en onderbuikgevoelens van inwoners die soms een eigen leven gaan leiden in de publieke opinie. Er is eigenlijk maar één goede manier om daar als gemeente tegen te kunnen schermen, en dat is met de juiste feiten en cijfers."

Het online platform waarstaatjegemeente.nl maakt de belangrijkste indicatoren die leefbaarheid meetbaar maken, toegankelijk voor alle Nederlandse gemeenten. De data zijn verzameld uit burger- en ondernemerspeilingen, via het CBS en andere centrale databronnen. Korald: "Lokale besturen kunnen de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar hun gemeente staat. Zo kun je het ook vergelijken met andere gemeenten en deze informatie gebruiken voor besluitvorming, agendavorming, verantwoording of onderzoek."

Gebruikers van het platform kunnen inzoomen tot wijkniveau. Zo zijn de verschillen per wijk ook inzichtelijk – die kunnen ook worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde. "Met het dashboard heb je als gemeente een tool in handen voor fact checking en monitoring. Het toont in één oogopslag de gemeentelijke prestaties," besluit Korald.

Korald Postuma Medewerker Inzicht en Sturingsadvies KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (onderdeel VNG) - stand 999
_BT Clear

Slimme steden

"Neem licht op aanvraag: in de stad van de toekomst gaan de lantaarnpalen langs het fietspad pas aan als er een fietser nadert," aldus Bas Schamp, key accountmanager Public bij Philips Lighting. "Dan heb je niet alleen betere verlichting, maar neemt het stroomverbruik ook flink af. Slimme verlichting gaat eigenlijk zelfs nog verder dan dat. Met een app op je smartphone kun je dankzij externe sensoren ook je flexplek personaliseren."

De steden groeien, en daarmee ook de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Innovatie komt terug in alle thema’s waarop Philips Lighting zich richt binnen de Nederlandse gemeenten. Samen met stakeholders in de openbare gebieden maken zij plannen – plannen die soms veel verder gaan dan alleen verlichting. Want de smart cities van de toekomst, die zetten nu al in op communicatie- en digitale technologie en intelligente ontwerpen die steden leefbaarder, weerbaarder, economisch gezonder en duurzamer maken.

De sleutel tot succes volgens Bas? "Open, intelligente netwerken. Dankzij slimme sensoren die in straatlantaarns en stroomkasten geïntegreerd kunnen worden, creëer je energiebesparende, comfortverhogende en veilige infrastructuur," vertelt Bas enthousiast. Toegegeven, het is ingewikkelde materie. Maar: "Het maakt het leven zoveel makkelijker als het er eenmaal is."

Bas Schamp, key accountmanager - Philips Lighting - stand 79/80

_BT Clear

“Vakmanschap in publiek-private samenwerking”

Centraal op de beursvloer staat de stand van BPD. Hier spreken we Desiree Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling. "Wat is het al gezellig druk hè," zegt ze. En inderdaad, op de beursvloer is het een drukte van belang.

Bij de stand van BPD is het een komen en gaan van relaties – BPD werkt nauw samen met ruim 200 gemeenten in Nederland. "Onze belangrijkste focus ligt op de ontwikkeling van woongebieden," vertelt Desiree. "Zo’n samenwerking houdt jarenlang stand, van de eerste ideeën voor een gebied tot de oplevering van de laatste woningen – en zelfs daarna."

Van de 300 actuele projecten van BPD, staat er voor vanmiddag een op het programma om te bezoeken. "Vanmiddag varen we met geïnteresseerde deelnemers van Goes naar Tholen," vertelt ze. "Hier is het voormalige bedrijventerrein bij de visafslag in zo’n 15 jaar tijd uitgegroeid tot een fijne woonbuurt met gezinswoningen, appartementen en winkels."

Peter Hoek, wethouder van de gemeente Tholen, geeft op de boot een presentatie over de nieuwe wijk. Desiree vult zijn verhaal aan. "Ik wil vooral benadrukken hoe belangrijk het is dat publiek en privaat samenwerken – goed, efficiënt en wellicht ook in nieuwe vormen."

Desiree Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling BPD - stand 67/96
_BT Clear

“Gezondheid voor iedereen”

“Een op de drie Nederlanders weet niet goed hoe gezond te leven,” zegt Joyce van Horn, senior communicatieadviseur bij Pharos. Ze overhandigt enkele brochures. “Laagopgeleiden leven gemiddeld negentien jaar in minder goede gezondheid dan hoogopgeleide Nederlanders. Dat zijn serieuze verschillen.”

Samen met Aldien Poll, adviseur van het stimuleringsprogramma Gezond In, bemant ze de stand. Met het online platform gezondin.nu hebben gemeenten en andere stakeholders een centrale plek om informatie en kennis met elkaar te delen over de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. “Uiteindelijk willen we die grote gezondheidsverschillen terugdringen. We adviseren inmiddels 160 Nederlandse gemeenten over het ontwikkelen van beleid,” vertelt Aldien. “Dat doen we aan de hand van 30 indicatoren voor gezondheidsverschillen, waaronder het eerder genoemde opleidingsniveau maar ook migranten- of vluchtelingenachtergrond. Doordat de cijfers op wijkniveau te vinden zijn, kunnen heel specifieke maatregelen genomen worden.”

Joyce en Aldien hopen dat de bezoekers aan hun stand zich bewust worden van gezondheidsverschillen in hun gemeente. “Uiteindelijk moet gezondheidsaanbod iedereen bereiken. Ook laagopgeleiden en migranten.”

Joyce van Horn, senior communicatieadviseur - Pharos - stand 118

_BT Clear

“Gezond werken”

Je hoort het steeds vaker: zitten is het nieuwe roken. En zitten, dat doen Nederlandse ambtenaren best veel gedurende hun werkweek. “De overheid stimuleert het gezonde werken niet voor niets,” vertelt Pieter Beeke, salesmanager bij Bouman KantoorTotaal. “Bureaus met een vaste hoogte zijn gewoon niet gezond. Sterker nog, ze werken rugpijn, rsi-klachten en dus ziekteverzuim in de hand. Door de mogelijkheid te bieden om zittend werk af te kunnen wisselen met staand werken, houd je werknemers gezonder.”

Centraal in de stand van de kantoorspecialist staan een in hoogte verstelbaar bureau, een traditionele, leren bureaustoel en een interactief lcd-scherm. “Ook traditioneel materiaal matcht met de moderne opvattingen van Het Nieuwe Werken,” vindt de salesmanager. Leuk detail: Bouman KantoorTotaal is nu een bedrijf dat heel Nederland bedient, maar het startte in 1998 met een vestiging in Goes. “Dat het VNG Jaarcongres hier plaatsvindt, voelt als een thuiswedstrijd. Dan kunnen wij natuurlijk niet ontbreken.”

Op de hoek van de stand tekent een kunstenaar karikaturen van bezoekers. Een rij vormt zich terwijl hij uitvergrote trekken van de persoon in de stoel handig op papier schetst. “Ook dat is vakmanschap,” zegt Pieter glimlachend. “Ik zie het al voor me, de ingelijste karikaturen op de muur naast de nieuwe zit-sta bureaus.”

Pieter Beeke, salesmanager - Bouman KantoorTotaal - stand 142/143
_BT Clear

Sponsors

_BT Clear